Bán hàng cùng anlocmart.com

1. Tạo tài khoản người bán trên anlocmart.com

Để trở thành người bán trên anlocmart.com, tiến hành đăng kí gian hàng theo hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Truy cập website anlocholdings.com. Chọn “Đăng kí người bán”
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo form mẫu và chọn“Gửi thông tin đăng kí
 • Bước 3: Kiểm tra mã OTP được gửi về Email. Điền mã OTP nhận được để xác thực đăng kí
 • Bước 4: Chờ hệ thống phê duyệt gian hàng
 1. Đăng nhập hệ thống quản trị dành cho người bán và các tính năng chính của hệ thống

Truy cập hệ thống quản trị đơn hàng dành cho người bán và tìm hiểu các tính năng của hệ thống tại đây

Có 2 cách đăng nhập vào hệ thống quản trị dành cho người bán:

 • Cách 1:Truy cập vào website anlocmart.com. Chọn “Kênh người bán
 • Cách 2: Truy cập theo đường dẫn https://net.anlocmart.com
 1. Quản lý kho hàng

Người bán thêm mới, sửa và quản lý kho hàng theo hướng dẫn tại đây

Để quản lý kho hàng, người bán thao tác các bước sau:

 • Bước 1:Truy cập hệ thống quản trị người bán và chọn mục “Kho
 • Bước 2Tiến hành thêm mới, sửa, xóa và quản lý các kho hàng
 1. Đăng bán sản phẩm

Người bán tiến hành đăng bán sản phẩm theo hướng dẫn tại đây

Để đăng bán và quản lý sản phẩm, người bán thao tác các bước sau:

 • Bước 1:Truy cập hệ thống quản trị người bán và chọn mục “Hàng hóa
 • Bước 2:Thêm mới, sửa, xóa và quản lý các hàng hóa đã đăng bán
 1. Quản lý đơn hàng

Người bán sau khi đã đăng bán sản phẩm trên anlocmart.com, người bán quản lý đơn hàng theo hướng dẫn tại đây

Để quản lý đơn hàng, người bán thao tác các bước sau:

 • Bước 1: Truy cập hệ thống quản trị người bán và chọn mục “Đơn hàng
 • Bước 2: Tiến hành kiểm tra hàng hóa thực tế và xử lý các đơn hàng