DANH SÁCH ỦNG HỘ

                                                                                   Danh sách liên tục cập nhật theo ngày

                                            STK QUỸ: 0221181806666 (VNĐ)  và 5231123250237 (USD). Ngân hàng MBbank – Chi nhánh Mỹ Đình

STT Họ tên
( Full name )
Quốc gia
( Country )
Số tiền ủng hộ
( Amount )
Đơn vị
( Unit )
Mục đích ủng hộ
( Purpose )
1  Nguyễn Trung Lâm  Việt Nam  550.000.000  VNĐ  Sáng lập Quỹ
2  Nguyễn Văn Xuân  Việt Nam  250.000.000  VNĐ  Sáng lập Quỹ
3  Vũ Bá Thắng  Việt Nam  250.000.000  VNĐ  Sáng lập Quỹ
4  Hà Thị Thinh  Việt Nam  250.000.000  VNĐ  Sáng lập Quỹ
5  Trần Thành Đồng  Việt Nam  250.000.000  VNĐ  Sáng lập Quỹ
6  Đỗ Thị Xuân Hòa  Việt Nam  250.000.000  VNĐ  Sáng lập Quỹ
7  Bùi Thị Tâm  Việt Nam  250.000.000  VNĐ  Sáng lập Quỹ
8  Nguyến Trung Mão  Việt Nam    10.000.000  VNĐ  Thành viên Quỹ
9  Hoàng Văn Mậu  Việt Nam    10.000.000  VNĐ  Thành viên Quỹ
10  Phạm Chí Hòa  Việt Nam    10.000.000  VNĐ  Thành viên Quỹ
11  Hà Thị Minh Tâm  Việt Nam    10.000.000  VNĐ  Thành viên Quỹ
12  Hà Văn Trấn  Việt Nam    10.000.000  VNĐ  Thành viên Quỹ